— Pravidelná docházka —

Zájemci o pravidelné členství platí pravidelný členský příspěvek 900,-/měsíc, se kterým se pojí minimální docházka 1/týdně (možno častěji), kdy se kromě jezdectví podílejí aktivně na běžném režimu Vraního Vrchu (péče o ohrady, krmení koní, atd.) a postupně jsou vedeni k samostatnosti. Na oplátku se pravidelným členům snažíme zajistit komplexní vzdělání (teorie a praxe) v oblasti chovu koní, etologie a výcviku koní. Vyjíždíme společně na různé akce a exkurze. Členové mají dále výhody při účasti na akcích pořádaných Vraním Vrchem.