— O nás —

Vraní Vrch

Do budování areálu se Tereza Čeňková spolu se svým otcem pustili na jaře 2012 po dlouhodobých zdravotních problémech jejich první klisny Lucky, jejíž zdravotní stav vyžadoval velké změny v managementu chovu. Vraní Vrch, pojmenovaný podle blízké Vraní výšiny, se tak stal domovem původně 4 koní a postupně prošel mnoha úpravami.

Nyní je paddock pro koně složen ze 4 vzájemně propojených okruhů o celkové délce cca 2km, o jeho správu se stará Tereza s manželem. Povrchy i terény jsou velmi členité. Součástí jsou dva otevřené venkovní přístřešky, stanoviště s minerálními lizy, brody, přírodní napajedlo, březové háje a lesíky. Všichni koně jsou v režimu 24/7, pouze pro vyjimečné případy jsou k dispozici 2 uzavřené boxy. Pro majitele koní je na Vraním Vrchu k dispozici písková jízdárna, sedlovna, krmírna a vytápěná klubovna.

Tereza

Tereza Pejosová se narodila v roce 1993 ve Dvoře Králové nad Labem. V roce 2015 na České zemědělské univerzitě v Praze vystudovala obor Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty a v roce 2018 dokončila magisterské studium Zájmového chovu koní.

Koním se začala intenzivněji věnovat od roku 2005 v jezdeckém klubu orientovaném sportovním směrem. Zlomový okamžik nastal, když od tatínka dostala první vlastní pony klisnu Lucky, která Terezu přiměla pokládat si velkou spoustu otázek. Mnoho odpovědí našla u českých i zahraničních méně či více známých trenérů. Největší dík za ohromnou trpělivost patří např. Zuzce Prokopové a Katce Santarové. Ohromnou inspirací je jí práce Honzy Bláhy. Neustále se snaží vzdělávat a ráda pomůže každému, komu je způsob její práce s koňmi blízký.