— Hiporehabilitace —

Nabídka hiporehabilitačního programu Vraní Vrch

Hiporehabilitace, z. s.

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

Vedoucí provozovny, absolventka studia zoorehabilitace

— Ing. Tereza Pejosová —

☎ +420 728 694 503

E-mail: vranivrch@centrum.cz

Kde nás najdete: nad jezdeckým areálem u penzionu Boháček, který má adresu 542 23, Mladé Buky 439.


Terapeutičtí koně

s licencí ČHS

Gandhi

Český teplokrevník

valach

Kešu

Shetlandský pony

valach

Timmy

WPBr

valach

Hiporehabilitační program zahrnuje:

✔ pozorování stáda a poznávání etologie koní;

✔ péči o koně a prostředí, ve kterém koně žijí;

✔ práci s koněm ze země: na vodítku, na lonži, ve volnosti;

✔ pasivní ježdění;

✔ výuku ježdění;

✔ vycházky a vyjížďky do terénu;

✔ "suché" aktivity v případě mokrého počasí zaměřené na tématiku koní a šířeji k tématům environmentální výchovy.


Co můžete získat ze setkání s koňmi:

☞ Nové zážitky, zkušenosti a schopnosti. Možnost si odpočinout, nabrat síly, nastartovat změnu.

☞ Koně působí na celou lidskou osobnost, rozvíjí její psychickou, somatickou, kognitivní a sociální složku. Aktivizují schopnost zdravě se prosadit, jasně definovat své požadavky, detekovat vlastní diskomfort, osvojit si nové funkční vzorce chování. Hiporehabilitace posiluje schopnosti potřebné k úspěšnému sociálnímu začlenění.

☞ Z hlediska vzdělávání hiporehabilitace pomáhá osvojit základní kompetence definované Rámcovým vzdělávacím programem (kompetence učení; občanské, pracovní, sociální a percepční kompetence, kompetence k řešení problému).

Metoda práce s koňmi, kterou preferujeme, je přirozená komunikace, jejímž cílem je vybudování vzájemného respektu a důvěry mezi člověkem a koněm.


Pro koho je program určen:

Z hlediska věku: děti od 3 - 4 let, mládež, dospělí, senioři.

Z hlediska sociálního znevýhodnění:

  • uživatelé se zdravotním znevýhodněním,
  • uživatelé se speciálními potřebami,
  • uživatelé s poruchami chování,
  • sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi,
  • uživatelé ohrožení sociálně patologickými jevy.

Lekce probíhají individuálně nebo ve skupině, velikost skupiny závisí na typu uživatelů.

Jsme schopni připravit program "na míru" pro organizované skupiny: školky, školy, školská a sociální zařízení.

Může se jednat o jednorázovou návštěvu nebo ucelený déletrvající program.


Cena:

500,- individuální lekce.

300,- Kč za jednotlivce ve skupině.

Cena "na míru" domluveného programu dohodou.


Podmínky pro zájemce:

  • platné očkování TAT;
  • Váš zdravotní stav není kontraindikací k účasti na hiporehabilitačních jednotkách (viz čestné prohlášení o zdravotním stavu na www.vranivrch.cz/nabídka/hiporehabilitace, dokumenty ke stažení).