— Hiporehabilitace —

Nabídka hiporehabilitačního programu Vraní Vrch

Hiporehabilitace, z. s.

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

Vedoucí provozovny, absolventka studia zoorehabilitace

— Ing. Tereza Pejosová —

☎ +420 728 694 503

E-mail: vranivrch@centrum.cz

Kde nás najdete: nad jezdeckým areálem u penzionu Boháček, který má adresu 542 23, Mladé Buky 439.


Koně, které využíváme k hiporehabilitaci

s licencí pro práci v HPSP, HPP a kontaktní terapii

Gandhi

Český teplokrevník

valach

Kešu

Shetlandský pony

valach

Timmy

WPBr

valach

Hiporehabilitační program zahrnuje:

✔ pozorování stáda a poznávání etologie koní;

✔ péči o koně a prostředí, ve kterém koně žijí;

✔ práci s koněm ze země: na vodítku, na lonži, ve volnosti;

✔ pasivní ježdění;

✔ výuku ježdění;

✔ vycházky a vyjížďky do terénu;

✔ "suché" aktivity v případě mokrého počasí zaměřené na tématiku koní a šířeji k tématům environmentální výchovy.

Metoda práce s koňmi, kterou preferujeme, je přirozená komunikace, jejímž cílem je vybudování vzájemného respektu a důvěry mezi člověkem a koněm.

Co můžete získat ze setkání s koňmi:

☞ Nové zážitky, zkušenosti a schopnosti. Možnost si odpočinout, nabrat síly, nastartovat změnu.

☞ Koně působí na celou lidskou osobnost, rozvíjí její psychickou, somatickou, kognitivní a sociální složku. Aktivizují schopnost zdravě se prosadit, jasně definovat své požadavky, detekovat vlastní diskomfort, osvojit si nové funkční vzorce chování. Hiporehabilitace posiluje schopnosti potřebné k úspěšnému sociálnímu začlenění.

☞ Z hlediska vzdělávání hiporehabilitace pomáhá osvojit základní kompetence definované Rámcovým vzdělávacím programem (kompetence učení; občanské, pracovní, sociální a percepční kompetence, kompetence k řešení problému).

Pro koho je program určen

Individuální hiporehabilitace

Z hlediska věku:
 • děti od 3-4 let,
 • mládež,
 • dospělí,
 • senioři.

Z hlediska sociálního znevýhodnění:

 • uživatelé se zdravotním znevýhodněním,
 • uživatelé se speciálními potřebami,
 • uživatelé s poruchami chování,
 • sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi,
 • uživatelé ohrožení sociálně patologickými jevy.

Může se jednat o jednorázovou návštěvu nebo ucelený déletrvající program.

Cena: 500,-Kč za individuální lekci. 

Skupinová hiporehabilitace

Skupinová hiporehabilitace spočívá v "na míru" sestaveném programu pro školy, školky, školská a sociální zařízení, zařízení pro seniory.

Návštěva u nás na Vraním Vrchu

Hiporehabilitační program pro školy, školky - Poznej svět koní. Jedná se o program u koní, který lze využít jako školní výlet, projektový den mimo školu, nebo jako odměnu pro děti. Nabízíme program, který individuálně upravíme Vašim potřebám. Program vždy uzpůsobíme věku dětí, časovým i finančním možnostem a samozřejmě požadovaným výstupům.

Cenová nabídka našeho programu je 500,-Kč / hodina / jeden kůň / 4-5 dětí. Minimální čas doporučujeme cca 2 hodiny, kde si děti vyzkouší jaké to je koně čistit, pečovat o něj, připravit si ho na ježdění, postarat se o jeho základní potřeby, dostanou od nás pracovní list a svezou se na koni.

Návštěva našich koní u Vás (v blízkém okolí)

Jako novinku nabízíme návštěvu našich koní ve Vašem zařízení. 

>>připravujeme<<

Podmínky pro zájemce

 • platné očkování TAT;
 • Váš zdravotní stav není kontraindikací k účasti na hiporehabilitačních jednotkách (viz čestné prohlášení o zdravotním stavu - níže)