AshaaDox

29.07.2018

Další neděle ve znamení vzdělávání se a posouvání o krůček dál. Seminář se skvělou a trpělivou Soňou Kalouškovou alias AshaaDox. I přes vysoké teploty parného léta se účastníci soustředili na maximum. Většina jezdců pojala lekce především sedově, se snahou naučit se svému koni co nejméně překážet, zvýšit své sebevnímání a sebekontrolu. Těšíme se na příště.