Letní příměstské tábory 2022

02.10.2022
Letošní léto bylo opravdu táborové. Na Vraním vrchu se konaly celkem 4 turnusy příměstských táborů. Každý tábor byl určen pro určitou skupinu dětí, které byla přizpůsobena náplň tábora. Děti byly rozděleny podle věku a zkušeností s koňmi do katergorií: nejmenší děti začátečníci ve věku 3-6 let, začátečníci ve věku 6-12 let, pokročilejší děti ve věku 7-12 let a pokročilé jezdkyně s vlastními nebo pronajatými koňmi.

Celkem se našich táborů zúčastnilo 41 dětí z širokého okolí. O hladký průběh každého tábora se staralo celkem 5 pracovníků - pedagogický pracovník, zooterapeut a zootechnik, instruktor pro hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi a dva asistenti. Do programů bylo střídavě zapojeno 8 koní a poníků. Zároveň dětem dělalo radost 6 pejsků a jedna kočička.

První turnus byl určen začátečníkům ve věku 6 až 12 let, kteří byli v našem středisku poprvé. Tábor proběhl v červenci a sešlo se na něm 11 dívek a jeden chlapec.

První den tábora se děti rozdělily na dva věkově vyvážené týmy, ve kterých po celý týden soutěžily. Body mohly získat za úklid výběhu a počty naplněných koleček, při hře RISKUJ, orientační únikové hře podle mapy areálu Vraního vrchu; při soutěži v čištění sedel, štafetě s kolečkem a také za zpracování pracovních listů, ve kterých si děti upevňovaly všechny nově nabité vědomosti. V průběhu týdne se děti věnovaly tréninku činností s koňmi ze země i ze hřbetu, který probíhal v hale. Již tradičně byl zařazen pěší výlet do Farmaparku Muchomůrka, na kterém nás doprovázeli pouze pejsci. Děti si ve farmaparku vyzkoušely všechny atrakce, prohlédly si klokana a v Krakonošově chaloupce se naobědvaly. Okolí Vraního Vrchu měly děti možnost prozkoumat také ze sedla při vyjížďce s vodiči. Vyvrcholením tábora byl soutěžní trail s koněm ze země, kde děti uplatnily všechno, co se za týden při práci s koňmi naučily. Nakonec se rozdávaly odměny a všichni si smlsli na výborných cupcakes.

Druhý táborový turnus, který byl určen pokročilým dětěm ve věku 6 až 12 let, proběhl první srpnový týden v počtu 10 dívek a dvou chlapců. Většina dětí prošla již tábory z minulých ročníků a proto bylo možné při práci s koňmi navázat na předchozí zkušenosti. Táborová soutěž spočívala ve sbírání "koníků" (bobříků), kdy děti mohly získat koníka čištění, sedlání, vodění, ohlávek, krokování, klusání, cválání, kydání, ale také šprtání (za pracovní listy), dojídání (jako motivace, aby bylo co nejméně zbytků z oběda). Na doplnění programu čekaly děti další soutěže - kolo štěstí a oblíbená soutěž s mapou a otázkami. I v tomto týdnu čekal děti pěší výlet, ale s tajným překvapivým cílem. Vyrazili jsme se podívat do Rodinné farmy Vlček ve Svobodě nad Úpou na trochu jiná zvířata než jsou koně. Děti si tam vyvedly na procházku exotické lamy, prošly se s velbloudy a všechna zvířata na farmě mohly nakrmit. Tradiční vyjížďka na koních byla spojená s orientací v mapě, kdy děti musely nalézt stanovenou trasu a cíl v terénu. V závěrečném trailu, který děti absolvovaly s koněm ze země i ze sedla, děti prokázaly, co se v letošním roce naučily. Tábor byl ukončen slavnostním vyhodnocením "koníků", předáním odměn a hostinou z výborných cupcakes.

Třetí turnus byl pro pracovníky opravdovou zátěžovou zkouškou - sešlo se na něm 12 dětí 9 dívek a 3 chlapci) ve věku 3-6 let! A byla to jízda - indiánská jízda! Tématem tábora byli indiáni. Děti si první den upletly čelenky z ústřižků látek, do kterých sbíraly peříčka za odměnu za splněné úkoly.

Vyrobily si krásná indiánská trička a namalovaly si kamínky. Hodně se čistilo, drbalo a mazlilo nejen s koníky, ale i s pejsky. Největší úspěch sklidil náš dřevěný kůň Pepin, na kterém se děti učili nasazovat ohlávky, sedlat koně a trénovat na něm nasedání a stehnový sed. Nejmenší děti se také ukázaly jako nejhorlivější pracovníci při úklidu výběhu. Na vyjížďku po okolí jsme pro ně zkombinovali dva různé dopravní prostředky. Děti se prostřídaly na koních a na našem oblíbeném elektrickém autíčku, aby celou trasu zvládli absolvovat. Na závěr tábora čekal děti trail ze sedla s vodičem, který je moc bavil a všichny děti jej zvládly! Závěrem jsme si rozdali odměny a smlsli si na zmrzlinovém poháru!

Poslední táborový turnus byl věnován starším dívkám (12 +), které zvládají jízdu na koni i ve vyšších chodech. Tábor měl charakter jezdeckého soustředění, kdy si dívky prošly jezdeckými tréninky v hale, které jim simulovaly přípravu na základní zkoušky jezdeckého výcviku. Dívky si zkusily drezúrní úlohu i jednoduché skoky a samozřejmě i teoretickou přípravu ke zkouškám ZZVJ. Vedle pracovní náplně měly dívky možnost vycházek s koňmi po okolí. Odměnou po tréninku byla závěrečná vyjížďka na Hladíkovu vyhlídku. I pro tyto dívky byly připraveny věcné odměny a sladké zakončení tábora.

Na závěr děkujeme všem zúčastněným a všem pracovníkům za bezproblémový chod táborů.

Děkujeme TJ Krakonoš za možnost využití jezdecké haly, která nám pomáhá k zajištění programu.

Děkujeme Městu Trutnov za poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč, která je využita k nákupu věcných odměn.

Děkujeme "Lucky bistru" za výborné obědy, dovezené kamkoli bylo potřeba, firmě Citygraph s.r.o. za trička, Janě Prouzové za krásné památeční mašle, Honzovi Vočadlovi za parádní přívěsky na klíče a Petře Buroňové za cupcakes.

Těšíme se na Vás zase příští rok!

Na fotodokumentaci z tábora se můžete podívat zde: https://eu.zonerama.com/VendySklibova/780330