— Magda —

Magdaléna Nováková se narodila v roce 1973 ve Dvoře Králové nad Labem. V roce 1999 absolvovala magisterské studium sociální práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje dlouhodobě jako sociální pracovnice s uživateli s tělesným, mentálním a duševním znevýhodněním.

Koním se začala věnovat od roku 2016 pod vedením Terezy Pejosové, pořídila si vlastního koně, práce s koňmi ji oslovil na tolik, že absolvovala v roce 2018 dvouletý kurz Aktivity s využitím koní České hiporehabilitační společnosti v Brně. Práci s koňmi považuje za jednu z nejsilnějších metod přinášejících změnu a osobnostní růst a snaží se ji zprostředkovat i ostatním. V práci spojuje dosavadní zkušenosti sociální pracovnice s osobami se znevýhodněním a metodami práce s koňmi.