Pro majitele ustájených koní, pravidelné zákazníky a stálé jezdce

Pro zpřehlednění plánovaných akcí, tréninků a služeb.